Svenskregistrerade ltta lastbilar har de senaste 20 ren frdubblats i antal och r nu drygt sex gnger fler n de. […]

Kalkylen fungerar lika bra fr en enskild bil som fr en hel organisations samlade rsfrbrukning av drivmedel. Detta r djupt […]